Клуб „Виртуален свят“

Ръководител Наталия Горанова

Брошури, визитки, покани…

Ана Вилиславова Танова 6а клас Ana Tanova 6a

Васимир Калоянов Вълчев 6а Vasimir Valchev 6a

Дарио Тодоров Тодоров  6г    Dario Todorov 6g

Дария Бориславова Лазарова 5д    Daria Lazarova 5d

Деница Христова Колева 6б     Denica Koleva 6a

Елина Калоянова Вълчева 6а  Elina Valcheva 6a

Марина Цветанова Костова 6а Marina Kostova 6a

Полина Ангелова Петрова 6а  Polina Petrova 6a

Back to top button